• Mediation bij Spooren Advocatuur

   

  Scheidingsmediation

   

  In het geval van mediation tracht u met elkaar onder begeleiding van een mediator in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er voor de scheiding geregeld moet worden. De mediator houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog. Als de mediation tot overeenstemming leidt, wordt die vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

  Het resultaat van mediation is meestal bevredigender dan de beslissing van de rechter. Beide partijen zijn het immers met elkaar eens. De praktijk wijst uit dat een scheiding door mediation bijna altijd sneller is dan procederen. Een succesvol verlopen mediation komt niet alleen u ten goede maar vooral ook de kinderen.

   

  Mediation na scheiding

   

  Ook na de echtscheiding kan er behoefte bestaan aan mediation, bijvoorbeeld wanneer uw financiële omstandigheden zijn gewijzigd. Dit kan een reden zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Ook kan het zijn dat de communicatie met uw ex-partner moeizaam verloopt en dat u deze in het belang van de kinderen wenst te verbeteren of wanneer blijkt dat de gemaakte afspraken over de omgangsregeling niet meer werkbaar zijn en u deze wil aanpassen.  

  Wenst u meer informatie over mediation te ontvangen, neem dan contact op met Spooren Advocatuur.