• Nieuwsarchief Spooren Advocatuur

 • Als de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat er sprake is van ernstige problemen binnen uw gezin dan kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter vragen om uw kind of kinderen onder toezicht te stellen. Als de kinderrechter dat verzoek toewijst dan wordt een gezinsvoogd aangesteld die toezicht zal houden op de opvoedingssituatie.

 Soms kan een kind (tijdelijk) niet thuis blijven wonen vanwege ernstige problemen binnen uw gezin. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan aan de kinderrechter vragen om een machtiging tot uithuisplaatsing. Als de kinderrechter dit verzoek [...]

  Lees meer

  Het afstammingsrecht heeft betrekking op familierechtelijke betrekkingen tussen een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten. Een familierechtelijke betrekking leidt tot rechten en plichten zoals gezag, omgang, onderhoudsplicht, naamrecht, erfrecht en nationaliteit. De moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind geboren is. Sinds 1 april 2014 is de vrouwelijke partner van de biologische moeder (duomoeder) van rechtswege juridische ouder als zij ten tijde van de geboorte met de biologische moeder was gehuwd of door geregistreerd partnerschap met haar was verbonden en als het kind [...]

  Lees meer

  2 van pagina 5

 • Archief

  Als de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat er sprake is van ernstige problemen binnen uw gezin dan kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter vragen om uw kind of kinderen onder [...]

  Het afstammingsrecht heeft betrekking op familierechtelijke betrekkingen tussen een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten. Een familierechtelijke betrekking leidt tot rechten en plichten zoals [...]

  1 van pagina 5

 • Actueel nieuws rondom echtscheidingen