• Nieuwsarchief Spooren Advocatuur

 • Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis waarbij heftige emoties een grote rol spelen. Er moet veel geregeld worden en en u staat voor vaak moeilijke beslissingen. Het is goed om u te laten voorlichten over de wijze waarop de gevolgen van de scheiding geregeld kunnen worden en welke aspecten allemaal aan bod moeten komen. Scheiden kan op verschillende manieren. Zo kunnen de partners via een mediator de gevolgen van de scheiding regelen. Het doel van mediation is dat u samen met uw partner door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator toewerkt naar een oplossing. De [...]

  Lees meer

  Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan opstellen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dit wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen, over de kosten van de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie) en over de wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen. Daarnaast kunnen ouders andere afspraken opnemen. Spooren Advocatuur kan u helpen bij het opstellen dan wel [...]

  Lees meer

  5 van pagina 5

 • Archief

  Als de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat er sprake is van ernstige problemen binnen uw gezin dan kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter vragen om uw kind of kinderen onder [...]

  Het afstammingsrecht heeft betrekking op familierechtelijke betrekkingen tussen een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten. Een familierechtelijke betrekking leidt tot rechten en plichten zoals [...]

  1 van pagina 5

 • Actueel nieuws rondom echtscheidingen