• Ouderschapsplan

    Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan opstellen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dit wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen, over de kosten van de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie) en over de wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen. Daarnaast kunnen ouders andere afspraken opnemen. Spooren Advocatuur kan u helpen bij het opstellen dan wel aanpassen van het ouderschapsplan.