• Verbreking samenleving

    Net als bij een echtscheiding is het bij het verbreken van een samenleving van groot belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de gevolgen hiervan. Denk hierbij aan afspraken over de kinderen, de woning en de verdeling van het vermogen. Hiervoor kunt u terecht bij Spooren Advocatuur.