Afstamming en adoptie

Spooren Advocatuur biedt hulp bij afstamming en adoptie.

Het afstammingsrecht heeft betrekking op familierechtelijke betrekkingen tussen een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten. Een familierechtelijke betrekking leidt tot rechten en plichten zoals gezag, omgang, onderhoudsplicht, naamrecht, erfrecht en nationaliteit.
De moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind geboren is. Sinds 1 april 2014 is de vrouwelijke partner van de biologische moeder (duomoeder) van rechtswege juridische ouder als zij ten tijde van de geboorte met de biologische moeder was gehuwd of door geregistreerd partnerschap met haar was verbonden en als het kind aantoonbaar (door middel van een verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting) is verwekt door kunstmatige donorbevruchting. Voorheen kon de duomoeder alleen via de weg van adoptie juridische ouder worden.
In het geval de duomoeder niet met de biologische moeder is gehuwd ten tijde van de geboorte of indien er geen sprake van een anonieme zaaddonor is, kan zij juridisch ouder worden door erkenning. Erkenning door de meemoeder is alleen mogelijk indien de zaaddonor de minderjarige niet reeds heeft erkend.
De juridische vader van een kind, is de man die ten tijde van de geboorte met de moeder is gehuwd, het kind heeft erkend, van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of het kind heeft geadopteerd.
Spooren Advocatuur kan u onder meer adviseren over en bijstaan in procedures betreffende adoptie, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning vaderschap en vernietiging erkenning.