Alimentatie

Spooren Advocatuur biedt hulp bij partner- en kinderalimentatie.

Alimentatie bestaat uit een bijdrage in het levensonderhoud. In de meeste gevallen zal de partner die het minst verdient aan de partner met het laagste inkomen moeten betalen. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontstaat er een alimentatieplicht. Deze alimentatieplicht duurt maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de dag van de officiële echtscheiding. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als de duur van het huwelijk.
Daarnaast wordt alimentatie van ouder aan kind verstrekt, de zogenoemde kinderalimentatie. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van het inkomen. Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Deze onderhoudsplicht duurt in ieder geval tot de leeftijd van 18 jaar en wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar als een kind nog studeert of met werken onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.
Spooren Advocatuur beschikt over de nodige ervaring en een professioneel rekenprogramma om een goede alimentatieberekening voor u te maken en u aan de hand hiervan te adviseren over partner- en kinderalimentatie. Indien nodig kan Spooren Advocatuur de rechter verzoeken om alimentatie vast te stellen of het te betalen bedrag te wijzigen dan wel voor u verweer voeren in een door de andere partij gestarte procedure.