Echtscheiding en verbreken samenleving

Spooren Advocatuur helpt bij echtscheiding en verbreking samenleving.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis waarbij heftige emoties een grote rol spelen. Er moet veel geregeld worden en u staat voor vaak moeilijke beslissingen. Het is goed om u te laten voorlichten over de wijze waarop de gevolgen van de scheiding geregeld kunnen worden en welke aspecten allemaal aan bod moeten komen.
Scheiden kan op verschillende manieren. Zo kunnen de partners via een mediator de gevolgen van de scheiding regelen. Het doel van mediation is dat u samen met uw partner door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator toewerkt naar een oplossing. De afspraken die u maakt worden door de mediator vastgelegd in een convenant. Dit convenant wordt samen met een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Na ontvangst van de beschikking zal de mediator deze inschrijven in de registers van de burgerlijke stand en bent u definitief gescheiden.
Als mediation niet de juiste manier voor u en uw partner is, is het mogelijk om toch in overleg tot overeenstemming te komen. In dat geval laten u en uw partner zich tijdens het proces ieder door een eigen advocaat bijstaan. Door middel van overleg tussen beide partners en hun advocaten wordt dan toegewerkt naar overeenstemming over alle te regelen zaken. In een dergelijke situatie kunt u met uw advocaat van gedachten wisselen over alle onderwerpen en zal ze u van juridisch advies voorzien. Nadat overeenstemming is bereikt, zal een convenant worden opgesteld. Dit zal samen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Ook hier geldt weer dat de echtscheiding pas een feit is wanneer de beschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
In het geval overleg niet tot het gewenste resultaat heeft geleid dan wel dat de verhouding tussen u en uw partner dusdanig is verstoord dat overleg niet tot de mogelijkheden behoort, zal uw advocaat uw belangen behartigen in een eenzijdige procedure. Er zal dan een beslissing worden gevraagd aan de rechter.
Bij een scheiding komt heel wat kijken. Er moet veel geregeld worden. Zo moeten er afspraken worden gemaakt over de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Daarnaast zal bekeken moeten worden of u in aanmerking komt voor partneralimentatie. Ook zal de huwelijksgemeenschap verdeeld moeten worden dan wel dienen de huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld en zal het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moeten worden verdeeld.

Verbreken van een samenleving

Net als bij een echtscheiding is het bij het verbreken van een samenleving van groot belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de gevolgen hiervan. Denk hierbij aan afspraken over de kinderen, de woning en de verdeling van het vermogen. Hiervoor kunt u ook terecht bij Spooren Advocatuur