Ouderschapsplan en gezag

Spooren Advocatuur biedt hulp bij ouderschapsplan en gezag.

Ouderlijk gezag is het gezag van ouders over hun kinderen. Als u getrouwd bent, hebt u als ouders samen het gezag over uw kinderen. Bij een scheiding blijven ouders samen belast met het ouderlijk gezag. Behalve als er gegronde redenen zijn om aan de rechter te vragen om slechts één van de ouders na de scheiding met het gezag te belasten.
Belangrijke beslissingen over het kind moeten door de ouders in principe samen worden genomen. Dus ook na de scheiding. Het is van belang dat scheidende ouders in het ouderschapsplan met elkaar afspraken maken over de manier waarop beslissingen over hun kind worden genomen, in overleg of zonder overleg.
Indien u niet gehuwd bent en er ook geen sprake is van geregistreerd partnerschap bent u als vader zijnde niet automatisch belast met het gezamenlijk gezag. Er moet dan een aantekening in het gezagsregister worden gemaakt. Hiervoor dient de moeder toestemming te geven. Soms wordt de toestemming geweigerd en bestaat er een geschil.
Spooren Advocatuur kan u hierin bijstaan. Ook in de situatie dat u na de scheiding alleen wil worden belast met het gezag, u dreigt te worden ontzet of ontheven uit het ouderlijk gezag bent u bij Spooren Advocatuur aan het juiste adres.