Omgangsregeling

Spooren Advocatuur biedt hulp bij omgang en zorgregelingen.

Ouders hebben recht op omgang met hun kinderen en andersom. De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.
Soms zijn er situaties denkbaar waarin contact of omgang niet wenselijk is of slechts in beperkte mate mogelijk is.
Spooren Advocatuur kan u bijstaan in alle mogelijke omgangskwesties. Het kan dan gaan om het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling dan wel de situatie dat uw ex-partner de overeengekomen regeling niet nakomt. Het uitgangspunt in een dergelijk geschil zal altijd het belang van het kind zijn.