Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Spooren Advocatuur biedt hulp bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Als de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat er sprake is van ernstige problemen binnen uw gezin dan kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter vragen om uw kind of kinderen onder toezicht te stellen. Als de kinderrechter dat verzoek toewijst dan wordt een gezinsvoogd aangesteld die toezicht zal houden op de opvoedingssituatie.
Soms kan een kind (tijdelijk) niet thuis blijven wonen vanwege ernstige problemen binnen uw gezin. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan aan de kinderrechter vragen om een machtiging tot uithuisplaatsing. Als de kinderrechter dit verzoek toewijst kan een kind in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis worden opgevangen.
Spooren Advocatuur heeft jarenlange ervaring met het voeren van procedures aangaande ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. In een dergelijke procedure kan het kantoor zowel de ouders als de minderjarigen bijstaan.